Branndokumentasjon

Catch112 utarbeider branndokumentasjon som tilfredsstiller kravene.

Vi kan både revidere eksisterende branndokumentasjon og utarbeide ny fra grunnen av.
Krav til dokumentasjon

Særskilte brannobjektene
Brann- og eksplosjonsvernloven med Forebyggendeforskriften samt internkontrollforskriften stiller krav til at de såkalte særskilte brannobjektene skal ha en omfattende branndokumentasjon som viser at brannsikkerheten er ivaretatt.

Ikke særskilte brannobjektene
For andre bygninger stilles det ikke like klare krav til dokumentasjonen. Det er imidlertid en klar plikt for alle byggeiere å sikre at de branntekniske krav er ivaretatt, og da er det en stor fordel å utarbeide en forenklet brannteknisk dokumentasjon.

Share Button

Leave a Reply