Brannforebyggendekurs (brannvernlederkurs)

Brannforebyggendekurs (brannvernlederkurs)

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16

Formål: Catch112 AS tilbyr kurs i brannvern med det formål å sertifisere de som har roller som: brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Innhold: Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og kundens behov

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Eier og brukers ansvar
– Brann- og slukketeori
– Innføring i slukkemidler
– Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
– Hvordan holde lærerike øvelser

 

Share Button

Leave a Reply