Førstehjelpskurs

Tilrettelagte førstehjelpskurs på alle nivå.

Alt fra tre timer kurs i hjerte-lungeredning til 40 timer kurs., førstehjelpsopplæringen følger Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd sine førstehjelpsfaglige guidelines.

Vi kan kombinere brann- og førstehjelpskurs med tilpassinge etter kundens behov.

Men følgende opplæring bør alle ha:

* Opptreden på skadested
* Undersøkelse av skadd / akutt syk pasient
* Førstehjelp ved bevisstløshet
* Hjerte-lungeredning
* Akutt livstruende hjertesykdom – symptomer og førstehjelp

Denne opplæringen kan gjennomføres på 3 timer og gjennomføres med forelesning, oppgaveløsning og praktisk øving

Her er et utvalg av 3 timers kursene vi selger:

  • Førstehjelp for elektrikere (tilfredstiller FSE-forskrift)
  • Førstehjelp for deg med ansvar for barn og unge
  • Førstehjelp for lærere
  • Førstehjelp for kontorpersonell
  • Førstehjelp for hotellansatte
  • Førstehjelp for byggebransjen
  • Førstehjelp for kajakkpadlere
  • Førstehjelpskurs for lag og foreninger

Vi tilpasser alle kurs etter kundens behov

 

 

Førstehjelpskurs for Elektrikere og personell som arbeider med strøm

I følge “forskrift om sikkerhet i og drift av elektriske anlegg” er personer som jobber med strøm pålagt et førstehjelpskurs i året. Det stilles ikke krav til timeantall, men at kurset inneholder strømskader.

Vi arrangerer skreddersydde førstehjelpskurs for elektrikere. kurset går over 3 timer og tar for seg emner som:

– pasientundersøkelse
– varsling
– strømskader
– brannskader
– fallskader
– Hjerte-Lungeredning med hjertestarter
– skader relatert til jobben

 

Førstehjelpskurs for Instruert personell

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Vi arrangerer skreddersydde førstehjelpskurs for elektrikere. kurset går over 4 timer og tar for seg emner som:

– planlegging og ansvarsforhold
– risikofaktorer
– strømgjennomgang
– sikkerhetsfilosofi
– vern og beskyttelsestiltak
– krav til verneutstyr og instrukser

– pasientundersøkelse
– varsling
– strømskader
– brannskader
– fallskader
– Hjerte-Lungeredning med hjertestarter
– skader relatert til jobben


FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Vi arrangerer skreddersydde førstehjelpskurs med FSE kurset går over 4 timer og tar for seg emner som:

– forskriftens gyldighet
– definisjoner
– ansvarsforhold
– planlegging
– arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
– arbeid på eller nær frakoblet anlegg
– strømgjennomgang
– sikkerhetsfilosofi
– beskyttelsestiltak
– krav til verneutstyr og instrukser
– forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

– pasientundersøkelse
– varsling
– strømskader
– brannskader
– fallskader
– Hjerte-Lungeredning med hjertestarter
– skader relatert til jobben

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn

Det er et stort ansvar å jobbe med barn. Et barn kan sette noe fast i halsen, falle av dissen og slå hodet, stikke seg på noe skarpt, spise en giftig plante, knekke en arm osv.

Vi tilbyr et 3 timers kurs spesialtilpasset deg som jobber i barnehage eller grunnskole.

Noen av emnene blir:
– varsling til nødnummer 1-1-3
– undersøkelse av sykt eller skadet barn
– bevisstløshet og sikring av frie luftveier hos barn
– livløshet og hjerte-og lungeredning hos barn
– fjerning av fremmedlegme i luftveiene
– akutte barnesykdommer
– forgiftninger
– alvorlige ulykker

 

 

Førstehjelpskurs for entreprenører/byggefirmaer/anlegg/landbruket

På en arbeidsplass med store maskiner, høydearbeid og skarpe verktøy er det fort gjort at ulykken inntreffer. Og ofte er skadeomfanget stort, og dermed kan førstehjelpen bli svært avgjørende for å redde liv.

Statistikken er også høy på dødsfall relatert til arbeidsulykker. Hele 32 har omkommet første halvår av 2008.

Dette kurset fokuserer på skader som kan oppstå ved arbeid med maskiner, ved høydearbeid og ved skarpe verktøy. Kurset fokuserer også på mulige farer ved din arbeidsplass, og gjør deltakerne i stand til å utføre førstehjelp. Kurset fokuserer også kort på akutte sykdommer.

Vi arrangerer skreddersydde førstehjelpskurs for din bedrift. kurset går over 3 timer og tar for seg emner som:

– pasientundersøkelse
– varsling
– fallskader
– blødninger
– innhalasjonsskader
– brannskader inkl farlige kjemikalier
– Hjerte-Lungeredning
– evt andre potensielle skader på din arbeidsplass

 

 

 

Førstehjelpskurs for kajakkpadlere/friluftsliv

Vi tilbyr førstehjelpskurs for kajakkpadlere. Faren for at noe skal skje på sjøen er faktisk ganske stor. Og man kan jo uventet møte på noen som trenger hjelp.

Kurset tar fokus på viktige elementer som:

– Kjeden som redder liv
– Varsling til nødnummer 1-1-3
– Undersøkelse av syk eller skadet person
– Bevisstløshet og sikring av frie luftveier
– Livløshet og hjerte-og lungeredning
– Hypotermi
– Padle-relaterte skader som hodeskade, skulder ut av ledd etc
– Kort om akutte sykdommer
– Førstehjelpsutstyr i kajakken

 

Share Button

Leave a Reply