Hjertestarterkurs

Halvautomatisk hjertestarter

Catch112 gjennomfører sertifiseringskurs i bruk av hjertestartere etter retningslinjer fra Norsk Rescucitasjonsråd..

Alle kan med enkel opplæring betjene en hjertestarter. Tiden det går fra hjertestans til elektrosjokk er avgjørende for pasienten. Mulighetene for overlevelse minsker med 7 – 10% for hvert minutt som går fram til hjertestarteren kommer på stedet. Stadig flere bedrifter og virksomheter anskaffer egen hjertestarter.

Etter gjennomført kurs kan deltagerne betjene halvautomatisk hjertestarter ved hjertestans. Deltagerne får etter endt kurs delegeringsbevis

Kurset varer 3 timer forutsatt at deltagerne kan dokumentere tilfredsstillende ferdigheter i basal hjerte – lungeredning. Deltagere som ikke har nødvendig forkunnskap i HLR må gjennomføre 3 timer opplæring før hjertestarterkurset.

 

Share Button

Leave a Reply