Kurs for brannvesen

 

Røykdykkerlederkurs

Målsetting:
Kurset skal gi eleven kunnskap og ferdigheter i å organisere, iverksette og lede røykdykkerinnsats på en forsvarlig og effektiv måte, og dermed stå best rustet til å kunne redde liv, miljø og materielle verdier.

Målgruppe:
Personer som fungerer eller skal fungere som røykdykkerledere

Faglig innhold:

 • Lovverk
 • Røykdykkerveiledningen
 • Risikovurdering
 • ELS
 • Etablering av innsats
 • Arbeid på store skadesteder
 • Lederrolle og kommunikasjon
 • Røykdykkerledelse under lange innsatser, på store skadested
 • Verktøy under røykdykking

 

 

Røykdykkerkurs

Målsetting:
Kurset skal gi eleven kunnskap og ferdigheter i gjennomføre røykdykkerinnsats på en forsvarlig og effektiv måte, og dermed stå best rustet til å kunne redde liv, miljø og materielle verdier.

Målgruppe:
Brannmannskaper

Faglig innhold:

 • Brannteori
 • Røykdykkerveiledningen
 • Anatomi og fysiologi
 • Søksteknikk
 • Slokketeknikk
 • IR-kamera
 • Overtrykksventilering
 • Bekledning
 • Varme øvelser

 

 

IR kamera og overtrykksventilering

Målsetting:
Kurset skal gi deltagerne kompetanse og ferdighet i bruk av IR kamera og overtrykksventilering som arbeidsverktøy.

Målgruppe:
Brannmannskaper og brannbefal som er godkjente røykdykkere.

Faglig innhold:

 • Teoretiske momenter
 • Praktiske øvelser
 • Slokkesystemer
 • Sikkerhet, vernebekledning
 • Hulltagning
 • Overtrykksventilering, fordeler og ulemper
 • IR-kamera, fordeler og ulemper

 

 

Redningskurs (hurtigfrigjøring)

Målsetting:
Kurs gir deltakerne en innføring i redningsteknikk og taktikk.

Målgruppe:
Brannmannskaper og brannbefal

Faglig innhold:

 • Sikkerhet / verneutstyr / HMS
 • Trafikkulykker
 • Arbeidsulykker
 • Sikring av skadested
 • Førstehjelp/hypotermi
 • Teknisk redning
 • Bruk av hydraulisk redningsverktøy
 • Bruk av vinsj og kjettinger
 • Bruk av løfteputer (høy- og lavtrykksputer)
 • Prosedyrer
 • Praktiske øvelser

 

 

 

 

Tungredningskurs

Målsetting:
Kurs gir deltakerne en innføring i redningsteknikk og taktikk.

Målgruppe:
Brannmannskaper og brannbefal

Faglig innhold:

 • Sikkerhet og verneutstyr
 • Tungbilulykker lastebil og buss
 • Sikring av skadested
 • Førstehjelp / hypotermi / TAS-triage
 • Bruk av sikringsutstyr
 • Bruk av redningsverktøy
 • Bruk av løfteputer (høy- og lavtrykksputer)
 • Prosedyrer
 • Praktiske øvelser

 

 

Urban tauredningskurs

Målsetting:
Kurset skal introdusere teknikk for urban tauredning.

Målgruppe:
Brannmannskaper og brannbefal

Faglig innhold:

 • Hvilket lovverk gjelder for bruk av tau
 • HMS for tauredning
 • Utstyrskunnskap
 • Sikre forankringspunkter
 • Andres og egen heising og nedfiring
 • Forskjellige redningsoperasjoner
 • Casediskusjoner og forskjellige metoder

 

 

 

 

Rep. Kurs for utrykningsledere / innsatsøvelser

Målsetting:
Kurset skal gi kunnskap og ferdigheter i godt lederskap i forhold, kurset er en repetisjon / oppfriskning av beredskapsutdanning I og II

Målgruppe:
Utrykningsledere i hel- og deltidsbrannvesen. Deltakere bør ha gjennomført Beredskapsutdanning trinn I.

Faglig innhold:

 • Risikovurdering
 • HMS og lovverk
 • Samvirke på skadested
 • Redningstjenesten
 • Utrykningsleder rollen
 • Hvordan lede ulike skadesteder (trafikk, brann, farlig gods, kjemikalie osv.)
 • Oppgaveløsning ved bruk av spillbord og caseoppgaver
 • Innsatsøvelser på reelle objekter

 

 

Share Button

Leave a Reply