HMS Kurs

Catch112 samarbeider med HMS Øst

HMS Øst er kompetansesenteret for arbeidsmiljø og tilbyr tjenester innenfor tradisjonell arbeidsmedisin, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og forebyggende og helsefremmende arbeid.

HMS Øst har medlemsvirksomheter i Hedmark og delvis i Oppland. For tiden har vi 366 medlemsvirksomheter, og 14 kommuner har valgt oss som sin HMS-leverandør. HMS Øst samarbeider med Landbrukets HMS-tjeneste om tilbud til Landbruket i vår region.

Share Button

Leave a Reply