Brannkurs

Grunnleggende brannvern

Alle våre kurs tilrettelegges i utgangspunktet etter ønsker og behov fra bestiller. Catch112 vil gi råd og veiledning til hvilket innhold og målnivå opplæringen bør ha. Spesielle forhold ved virksomheten som risiko, type brannbelastning, begrensninger og muligheter er momenter som er viktig når læringen skal ta til. Hva deltagerne kan om brannvern og skadeforebygging fra før blir også tatt hensyn til.

Innhold og mål i et standard kurs foreslår vi som følger:

Mål

 – etter endt kurs skal deltagerne kunne:

* Gjengi forhold som kan føre til brann.
* Forebygge brann hjemme og på arbeidsplassen.
* Utføre egenkontroll av brannverntiltak hjemme og på arbeidsplassen.
* Velge riktig slokkemiddel og slokke en mindre brann.

Innhold:

* Brann- og slokketeori.
* Brannrisiko ved egen virksomhet.
* Brannkilder hjemme og på arbeidsplassen.
* Hva sier lovverket?
* Hvordan skal vi forholde oss ved en brannalarm – eller en brann?
* Typer slokkemidler og når disse skal benyttes.
* Praktisk bruk av slokkemiddel – øving med slokkeapparat.

 

 

Rømningsøvelse

Målsetting:
Ansatte i bedriften skal kunne gjennomføre evakuering av egen arbeidsplass etter bedriftens oppsatte prosedyrer.

Varighet:
1-2 timer

Målgruppe:
Personell som på sin arbeidsplass har faste oppgaver i henhold til sine prosedyrer ved brann i bedriften, i tillegg til de øvrige ansatte

Faglig innhold:

 • Rask og riktig reaksjon
 • Valg av rømningsvei
 • Samleplass for evakuerte
 • Samarbeid med brannvesenet

 

 

Brannvernundervisning for sikkerhetspersonell

Dette kurset er spesialkomponert for at personell som har oppgaver å utføre ved utløst brannalarm i egen bedrift, sikkerhetspersonell eller vektere skal kunne utføre oppgaven på en sikker måte.

Målsetting:
Personell som på sin arbeidsplass har faste oppgaver i henhold til sine prosedyrer ved brann i bedriften skal etter kurset ha tilegnet seg kunnskaper som gjør at de er bedre rustet til å utføre denne tilleggsoppgaven på en effektiv og sikker måte.

Varighet:
7-8 timer

Målgruppe:
Sikkerhetsvakter og personell som på sin arbeidsplass har faste oppgaver i henhold til sine prosedyrer ved brann i bedriften.

Faglig innhold:

 • Brannteori
 • Slokkemidler
 • Branngasser giftighet
 • Redningsteknikk
 • Forebyggende brannvern
 • Samarbeid med brannvesenet
 • Mentale forberedelser
 • HMS
 • Praktiske øvelser og demonstrasjoner

Sikkerhetspersonellets innsats i et branntilfelle vil garantert få stor innvirkning på utfallet av hendelsen og personellet vil være en viktig ressurs både i akuttfasen og under drift.

Dersom man etter bedriftens prosedyrer har ikke evakuerer til samleplass, men har oppgaver i bygningsmassen så krever dette, etter vår mening spesialkompetanse.

Det er avgjørende at elevene blir presentert hvilke muligheter de har i et branntilfelle/redningsaksjon, men det er kanskje viktigere at de erfarer hvilke begrensninger de har med hensyn til egen sikkerhet.

Share Button

Leave a Reply