Industrivernkurs

Grunnkurs for mannskap i industrivern

I forskrift om industrivern (1. jan 2012) heter det at industrivernleder, innsatsleder og alle andre i industrivernet, skal ha kvalifikasjoner til å løse sine oppgaver.

Målgruppe:
Personell tilknyttet bedriftens industrivern og nøkkelpersoner som ønsker en grundig innføring førstehjelp, brannvern og risikoanalyse.

Innholdet i kurset er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av personell i industrivernet, med vekt på:

* Industrivernets oppbygging og organisering
* Integrering i internkontrollen
* Brann- og ulykkesforebyggende arbeid
* Sikkerhet i industrien
* Elektriske brannårsaker
* Brannkjemi og brannutvikling i praksis
* Slukketeknikk og taktikk
* Opptreden på skadestedet
* Varsling
* Livreddende førstehjelp
* Sirkulasjonssvikt
* Hjerte- og lungeredning
* Brannskader
* Forgiftning
* Mental førstehjelp
* Akutte sykdommer
* Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp

 Vi har som mål for kurset at industrivernet skal være velfungerende med gode evner til forebyggende arbeid og med trygghet for egne ferdigheter dersom ulykken skulle skje. Avhengig av hvilken klasse bedriften er plassert i vil kurset være tilpasset kravene til hvert enkelt industrivern.

 

 

 

Innsatsledelse for industrivern

Målgruppe:

Personell som skal inn i rollen som innsatsleder ved bedriftens industrivern

Innledning

En innsatsleders rolle er å lede industrivernet i innsats. Innsatsleders opptreden er særdeles viktig for hvordan en uønsket hendelse får utvikle seg.

Målsetting:

Etter endt kurs skal deltakeren ha kvalifikasjoner for å kunne ivareta innsatslederrollen i bedriften.

Innhold:

 • Innsatsledelse
 • OBBO
 • Samvirke på skadested
 • Risikovurdering
 • Brannvern
 • Farlig gods
 • Førstehjelp ved masseskade
 • Media
 • Debrifing

 

Forsterket førstehjelp

12 timer kurs for industrivern som har denne tillegstjenesten.

Opplæringen gjennomføres over 12 timer. Alt innsatspersonell i industrivern som organiserer tilleggstjenesten forsterket førstehjelp skal ha denne opplæringen

Også dette kurset må tilpasses bedriften og de spesifikke forhold og risiko som finnes der.

NSO skisserer følgende forslag til innhold:

 • Brann- og etseskader
 • Sårskader
 • Brudd
 • Forgiftninger
 • Arbeid på skadestede
 • Samleplass for skadede
 • Skadesortering – prioritering
 • Stress-/krisehåndtering, “emosjonell førstehjelp”

 

 

Forsterket brannvern

12 timer kurs i forsterket brannvern skal gjennomføres for industrivernpersonellet hvor det stilles krav til denne tilleggstjenesten.

Deltagerne skal ha gjennomgått grunnopplæring for industrivernpersonell før kurset.

Emneinnhold og gjennomføring i kurset kan tilpasses den enkelte virksomhet, men kursprogram kan foreslås som følger:

 • Kommunalt brannvesen
 • Tungt slokkeutstyr
 • Vannføring og trykktap
 • Slangeutlegg
 • Motorbrannsprøyte
 • Faste slokkeinnsallasjoner
 • Arbeid på brannstedet

 

 

Røykdykkeropplæring

24 timers grunnopplæring i røykdykking.

Opplæringsprogrammet er i henhold til bestemmelser i veliledning for røykdykkere, og bestemmelser og retningslinjer fra NSO.

Utdanningen for røykdykkere i industrivern er modulbasert og vil om ønskelig kunne føre til sertifikat utstett av NSO.

Modulbasert opplæring, tre moduler. 20 timer kurs. Minso er godkjent kurssenter for denne opplæringen. Røykdykkersertifikat utstedes av NSO.

Modul 1:

Selvstudie med oppgaver og kontrollspørsmål. Elevene skal sette seg inn i innholdet i faghefte 12 NSO ” Røykdykking”. Det gjennomføres prøve i henhold til dette fagstoffet som innledning på modul 2.

Modul 2:

Praktisk rettet kurs over 24 timer. Normalt gjennomført som kurs over tre dager fortløpende.

Modul 3:

10 praktiske øvelser som gjennomføres i en 12 mnd periode.

 

 

Share Button

Leave a Reply