Risikovurdering

Catch112 kan bistå dere med risikovurdering generelt og ikke minst vurdering av brannrisiko og dimensjonering av industrivernet.

Risikovurdering er lovpålagt og det å ha dokumentasjonen gir en mye større trygghet i det daglige arbeidet i virksomheten.

Resultatene fra Arbeidstilsynets siste landsomfattende risikoaksjon viser at det er for mange virksomheter som ikke har gjennomført en tilstrekkelig vurdering av risiko i sin virksomhet. Faktisk viser undersøkelsen at over halvparten av bedriftene ikke vet hva som representerer den største risikoen i virksomheten og hva de bør ta tak i først. Små og mellomstore virksomheter har dårligst oversikt og verksteder, bygg og anlegg samt industrien er bransjene med størst forbedringspotensiale ifølge Arbeidstilsynet sine resultater.

Dette innbefatter selvfølgelig også risikovurderinger innen brann. Dette kan dreie seg om tilstanden til det elektriske anlegget, vurdering av rømningsveier, potensiell lagring av særskilt brannfarlige eller eksplosive stoffer også videre. En vurdering av sannsynligheten og eventuelle konsekvenser inngår også i en slik risikovurdering. Når uhellet først er ute er det ikke moro å svare på de påfølgende spørsmålene dersom man ikke kan dokumentere tilstrekkelig risikovurdering og fremvise dokumentasjon av det løpende arbeidet med internkontrollen.

Se Brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 8 og Internkontrollforskriftens paragraf 5 for ytterligere informasjon.

Share Button

Leave a Reply