Livredningskurs

Catch112 brann & redning AS har gjommomført livredningsopplæring med førstehjelp og hjertestarter for lærere i Østre Toten på Lena og Skreia ungdomsskole. Vi takker for oppdraget👍

Share Button

Leave a Reply