HMS dag KIMs

Catch112 AS har idag gjennomført opplæring med hjertestarter og brannslukking for alle ansatte ved Kim’s. Vi takker Orkla Confectionery & Snacks Norge for oppdraget?

Share Button

Førstehjelpskurs med FSE

Vi har gjennomført to dager med førstehjelpskurs med FSE og hjertestarteropplæring for Datelco AS. Catch112 AS takker Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) for oppdraget?

Share Button

Fallsikringskurs for Syljuåsen

Vi har gjennomført to dager med fallsikringskurs for Syljuåsen Oppland AS. Catch112 AS takker for oppdraget?

Share Button

Varmearbeiderkurs

Catch112 AS har gjennomført to dager med varmearbeiderkurs for GK Inneklima AS, Syljuåsen AS, Caverion avd Gjøvik, Forsvarsbygg og Granums montasje. Vi takker BAS høyde for oppdraget?

Share Button

Fallsikringskurs

Vi har gjennomført to dager med fallsikringskurs for TINE Meieriet Brumunddal. Catch112 AS takker for oppdraget?

Share Button

Redningsdukker

Catch112 brann & redning AS gratuler Avinor Florø, Ringerike fengsel, Måsøy kommune og Vågå kommune med kjøp av redningsdukker fra Svenske Rädningsprodukter AB. Vi gratulerer Valdres brann- og redningstjeneste IKS med redningsdukke fra Svenska Räddningsprodukter AB. Catch112 AS takker for leveransen?

Redningsdukken har et svært bredt bruksområde. Fra livreddende øyeblikk med termografi under røykdykking, avansert frigjøring med immobilisering av trafikkulykker for nødetatene, evakueringsøvelser og nødssituasjoner, samt trening i løfteteknikk for helsevesnet. Redningsdukken fungerer som en bevisstløs person.
> Leddet og veiet proporsjonalt i forhold til den totale vekt.
> Oppfører seg som en bevisstløs person.
> Fungerer veldig bra på søket med IR-kamera. 
> Svært holdbar dukke laget av miljøvennlig tung skinn.
> Dobbel søm rundt hele dukken og ekstra forsterkninger på utsatte steder.
> Tåler ekstremt høye temperaturer.
> Branntestet til EN ISO 6941 og FAR 25.853b.

Share Button

Livredningskurs

Catch112 brann & redning AS har gjommomført livredningsopplæring med førstehjelp og hjertestarter for lærere i Østre Toten på Lena og Skreia ungdomsskole. Vi takker for oppdraget?

Share Button