Varmearbeiderkurs for Mesta AS

Catch112 AS har i dag gjennomført varmearbeiderkurs for Mesta AS Berger på Skedsmokorset. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Varmearbeiderkurs for Norsk Protein AS

Catch112 AS har i dag gjennomført varmearbeiderkurs for Norsk Protein AS på Hamar. Norsk Protein AS er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Brannvernkurs med slukkeøvelse

Catch112 AS har gjennomført brannvernkurs med slukkeøvelse for Tokvam AS. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Brannforebyggende kurs for Søndre Land kommune

Catch112 AS har i dag gjennomført brannforebyggende kurs (tidligere brannvernleder kurs) for Søndre Land kommune. Ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Dette kurset er basert på den nye forskriften. Innhold på kurset:
– Lover og forskrifter
– Eier og brukers ansvar
– Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
– Aktive og passive brannsikringstiltak
– Innføring i slukkemidler
– Brannteori
– Hvordan holde lærerike øvelser
Kurset passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Vi takker Søndre Land kommune for oppdraget.

Share Button

Redningsdukke til Sel brannvesen

Vi gratulerer Sel brannvesen med redningsdukke fra Svenska Räddningsprodukter AB. Catch112 AS takker for leveransen. Redningsdukken har et svært bredt bruksområde. Fra livreddende øyeblikk med termografi under røykdykking, avansert frigjøring med immobilisering av trafikkulykker for nødetatene, evakueringsøvelser og nødssituasjoner, samt trening i løfteteknikk for helsevesenet.
> Leddet og veiet proporsjonalt i forhold til den totale vekt.
> Oppfører seg som en bevisstløs person.
> Fungerer veldig bra på søket med IR-kamera.
> Svært holdbar dukke laget av miljøvennlig tung skinn.
> Dobbel søm rundt hele dukken og ekstra forsterkninger på utsatte steder.
> Tåler ekstremt høye temperaturer.
> Branntestet til EN ISO 6941 og FAR 25.853b.

Share Button

Førstehjelpskurs for Jernbaneverket.

Catch112 AS har i dag gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarter for Jernbaneverket prosjekt Follobanen – Oslo. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Redningsdukke til Ringsaker brannvesen

Vi gratulerer Ringsaker brannvesen med redningsdukke fra Svenska Räddningsprodukter AB. Catch112 AS takker for leveransen. Redningsdukken har et svært bredt bruksområde. Fra livreddende øyeblikk med termografi under røykdykking, avansert frigjøring med immobilisering av trafikkulykker for nødetatene, evakueringsøvelser og nødssituasjoner, samt trening i løfteteknikk for helsevesenet.
> Leddet og veiet proporsjonalt i forhold til den totale vekt.
> Oppfører seg som en bevisstløs person.
> Fungerer veldig bra på søket med IR-kamera.
> Svært holdbar dukke laget av miljøvennlig tung skinn.
> Dobbel søm rundt hele dukken og ekstra forsterkninger på utsatte steder.
> Tåler ekstremt høye temperaturer.
> Branntestet til EN ISO 6941 og FAR 25.853b.

Share Button

Førstehjelpskurs med hjertestarter for Metallco Stene AS

Catch112 AS har i dag gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarter for Metallco Stene AS avd. Fredrikstad . Vi takker for oppdraget.

Share Button

Førstehjelpskurs med hjertestarter for Jernbaneverket

Catch112 AS har i dag gjennomført to nye førstehjelpskurs med hjertestarter for Jernbaneverket prosjekt Follobanen – Oslo. Vi takker for oppdraget.

Share Button