Varmearbeiderkurs på Vinstra

Catch112 har gjennomført varmearbeiderkurs på Vinstra for Folkeuniversitetet innlandet.

fu_logo

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button

Industrivernkurs/øvelse

Catch112 har i dag gjennomført industrivernkurs/øvelse for Gudbrandsdalens ullvarefabrikk.

Medvirkende på øvelsen var også Lillehammer regionen brannvesen.

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik as

 

Lillehammer og Øyer brannvesen, toppbilde

Vi takker for oppdraget.

 

 

Share Button

Brann & førstehjelpskurs

Catch112 har i dag gjennomført brann & førstehjelpskurs med hjertestarter sertifisering for ansatte ved Totenbadet.

totenbadet

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button

Varmearbeiderkurs på Romerike

Catch112 har i dag gjennomført varmearbeiderkurs for Opplæringskontoret for Elektrofag på Romerike.

Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike

 

Kurset ble kjørt i regi av Ringerike kompetansesenter.

Vi takker for oppdraget og ser frem til videre samarbeid.

Share Button

Varmearbeiderkurs Hamar

Catch112 har i dag gjennomført varmarbeiderkurs på Hamar for Folkeuniversitetet innlandet.

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button

Redningsteknisk kurs for Offshore

 Catch112 har i dag gjennomført redningsteknisk kurs for ansatte ved Oseberg Feltsenter

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, og Oseberg C som ligger 14 kilometer nord for f eltsenteret.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.

Oseberg D er en stålplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til Feltsenteret med en bro våren 1999.

Oseberg C er en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stålunderstell.

Vi takker Statoil offshore for oppdraget.

Share Button

To-dagers industrivernkurs for Rolls-Royce

Catch112 har gjennomført to-dagers industrivernkurs for Rolls-Royce Marine

Industrivernet til Rolls-Royce stilte med følgende grupper:

 • innsatsledelse

 • sanitet

 • orden og sikring

 • brann

 • røykdykker

 

Kursinnhold dag I 

 • Forventninger til industrivernet/oppgaver
 • Samvirke på skadested
 • Riktig opptreden på skadestedet
 • Brann og ulykkesforebyggende arbeid
 • Brannteori
 • Røykdykkerveiledning
 • Slokkemidler og slokkemateriell
 • Risikokartlegging/sikkerhet under innsats
 • Restverdiredning

Kursinnhold dag II

 • Pasientbehandling/prioritering/hjertestarter
 • Røykdykking med søk og slukketeknikk
 • Orden og sikring/utlegg og vannforsyning
 • Ledelse
 • Innsatsøvelse

Vi takker for et meget utfordrende oppdrag.

Share Button

Urban tauredning for Forsvaret ved Rygge flystasjon

Catch112 har i dag gjennomført kurs i urban tauredning for annsatte og soldater ved brannstasjone på Rygge flystasjon.

Illustrasjonsbilde - Rygge flystasjon

Rygge flystasjon ligger ved Moss i Østfold. Flere enn 600 personer har sitt daglige virke her, noe som gjør flystasjonen til en av de største arbeidsplassene i regionen. Herfra opererer 720-skvadronen Bell 412SP-helikoptre, 717-skvadronen fly av typen DA-20 Jet Falcon og 330 skvadronen redningshelikopter av typen Sea King. Samtidig er stasjonen også produsent av baseforsvarspersonell og brann-, rednings- og plassmannskaper for Luftforsvarets avdelinger.
Rygge er også vertsbase for Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat (LOI), Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), flygeskolens seleksjonssenter, Oslofjordens heimevernsområde (HV-01) og Forsvarsbygg (FB).
Inn under Luftvingen ligger også 137 Luftving, avdeling Sola, som er vertsbase for en utstrakt øvelsesvirksomhet i regi av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Joint Warfare Center (JWC) og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08). På Sola finner vi også 330 skvadron og hjemmebasen for dronetjeneste

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Resertifisering i bruk av hjertestarter

Catch112 har i dag gjennomført resertifisering i bruk av halv automatisk hjertestarter ved Madshus AS på Biri

Vi takker for oppdraget.

Share Button