Varmearbeiderkurs i Valdres

Vi har gjennomført sertifiserings- og resertifiseringskurs for Vestoppland Bedriftshelsetjeneste på Leira den 28.mai

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Industrivernøvelse for KIM´s

Vi har gjennomført øvelse for industrivernet ved KIM´s på Skreia

Kims

 

 

 

Catch112 takker for oppdraget

Share Button

Innsatslederkurs

Vi har gjennomført Innsatslederkurs for SWIX, Nortura, KIM´s og Tine.

Innhold:

 • Innsatsledelse

 • OBBOIV-leder

 • Samvirke på skadested

 • Risikovurdering

 • Brannvern

 • Farlig gods

 • Førstehjelp ved masseskade

 • Media

 • Debrifing

Vi takker for oppdraget

Share Button

HMS dag for HOFF Norsk Potetindustri SA

Vi har gjennomført HMS dag for ansatte ved HOFF Norsk Potetindustrier SA, kursinnhold:

 • Livreddende førstehjelp

 • Opptreden på skadested

 • Brannskader

 • HLR/hjertestarter

 • Brannvern ved bedriften

 • Farliggods

 • Brannteori

 • Brannforbyggende arbeid

 • Slukkemidler

 • Håndtering av gass

Vi takker for oppdraget

Share Button

Sikkerhetkurs med hjertestartersertifisering for Raufoss fotball

Vi har gjennomført sikkerhetskurs for sikkerhetsvaktene til Raufoss fotball, kursinnhold:

 • Brannteori

  ril

 • Brannforbyggende tiltak

 • Slukkemidler

 • Livreddende førstehjelp

 • Hjertestartersertifisering

 • Gjennomgang av sikkerhetstiltak og rømningsveier i storhallen

Vi takker for oppdraget

Share Button