Varmearbeiderkurs på Hamar

Catch112 har gjennomført varmarbeiderkurs på Hamar for Folkeuniversitetet innlandet.

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Livredningskurs for Røde kors

Catch112 har gjennomført livrednings opplæring for Redalen Røde kors. Opplegget var i regi av Totenbadet og svømmeinstruktør Bjørn Erik Lundgård.

totenbadet

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Røykdykkerkurs for Kim´s

Catch112 har gjennomført røykdykkerteori for industrivernet ved Kim´s på Skreia.

Kims

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Førstehjelpskurs for ordensvakter

Catch112 har gjennomført førstehjelpskurs for ordensvakter på Hamar. Kurset var i regi av FU Innlandet.

fu_logo

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Undervisning ved Norges brannskole

Catch112 har gjennomført undervisning ved Norges brannskole, på kurset Beredskapstrinn II, i faget utrykningsledelse.

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Brannkurs for ordensvakter

Catch112 har gjennomført brannkurs for ordensvakter på Hamar. Kurset var i regi av FU Innlandet.

fu_logo

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Førstehjelpskurs for Nortura SA

Catch112 har gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarter sertifisering for ansatte ved Nortura SA  avd. Rudshøgda.

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Slukketori og branngassventilering på deltids grunnkurs Land/Valdres

Catch112 har gjennomført undervisning i slukketeori og branngassventilering på grunnkurs for deltids brannpersonell – Land / Valdres.

 

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button

Undervisning Norges brannskole

Catch112 har gjennomført undervisning ved Norges brannskole, på kurset Beredskapstrinn 1, i fagene taktisk brannventilasjon og utrykningsledelse.

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vi takker for oppdraget.

 

 

Share Button

Brannteori på deltids grunnkurs Land/Valdres

Catch112 har gjennomført undervisning i brannfysikk og brannkjemi på grunnkurs for deltids brannpersonell – Land / Valdres.

Vi takker for oppdraget.

Share Button