Catch112 underviser på Norges brannskole

 

Share Button

Gratulerer med LifeLine hjertestartere til NAV hjelpemiddelsentralen Oppland

NAV hjelpemiddelsentralen Oppland har investert i hjertestartere. Catch112 har i dag gjennomført førstehjelpskurs med hjertestartersertifisering for alle ansatte.

Kursinnhold:

 • sikring av skadested
 • pasientundersøkelse
 • brannskader
 • hodeskader
 • blødninger
 • HLR
 • hjertestartersertifisering

Catch112 takker NAV hjelpemiddelsentralen Oppland for oppdraget.

Share Button

Slukkekurs for RAMIRENT

Catch112 har gjennomført slukkekurs for RAMIRENT

Vi har i forbindelse med varmearbeider kurs gjennomført flere slukkeøvelser de siste ukene i Oslo, Hamar og Tønsberg.

Innhold:

 • Slukkemidler
 • Praktisk slukkeøvelse
 • Frityrbrann
 • Klesbrann
 • Håndtering av gass

Vi takker for oppdragene

Share Button

Varmearbeiderkurs ved Terningmoen

Catch112 har gjennomført varmearbeiderkurs for Forsvaret ved Terningmoen leir

Følgende emner:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
– Valg av slukkemiddeler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Share Button

Gratulerer med LifeLine hjertestartere til EAB Engineering

EAB Engineering har investert i hjertestartere til sine avdelinger på Gjøvik og Hamar. Catch112 har i dag gjennomført brannkurs og førstehjelpskurs med hjertestartersertifisering for alle ansatte i begge avdelinger.

 

 

 

 

Kursinnhold:
sikring av skadested
brannforebyggende arbeid
brannteori
slukketeori/slukkemidler
pasientundersøkelse
blødninger

Catch112 takker EAB Engineering for oppdraget.

Share Button

Catch112 har holdt kurs på Minnesund for Statens vegvesen og Jernbaneverkt

Vi har i dag gjennomført det første av flere brann- og førstehjelpskurs for Felles prosjektet E6-Dovrebane.

Kursinnhold:
–           Innsatsledelse/samarbeid med nødetatene
–           Katastrofearbeid/media
–           Brann og slokketeori
–           Forebyggende brannvern
–           Livreddende førstehjelp
–           Opptreden på skadested/masseskade
–           Blødninger/sirkulasjonssvikt
–           Brannskader
–           HLR
–           Sertifisering i bruk av hjertestarter (DHLR sertifisering)
–           Debrifing

Share Button

Hjertestarter til Lillehammer rehabiliteringssenter

Vi gratulere Lillehammer rehabiliteringssenter med LifeLine hjertestarter

 

 

 

 

 

 

 

LifeLine sannsynligvis den mest prisgunstige AED enheten på markedet i dag med de kraftige spesifikasjonene denne maskinen er satt opp med. Rimelig forbruksmateriell og tilleggsutstyr gjør også dette til et godt kjøp.
Lillehammer rehabiliteringssenterjobber med habilitering og rehabilitering. Ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen er organisert under Lillehammer rehabiliteringssenter . De har 16 årsverk ved senteret.

Catch112 takker for oppdraget.

Share Button

Branndokumentasjon til Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen i Eidsvoll og Stange

Catch112 AS har fått arbeide med utarbeide branndokumentasjon og opplæring av ansatte for felles prosjektet E6 – Dovrebane i Eidsvoll og Stange, vi takker for oppdraget og tilllitten.

 

 

 

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet kommunedel, reguleringsplaner og byggeplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. De to etatene vil også samarbeide om å forestå selve byggingen av veg og bane på denne strekningen. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har de to etatene dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Share Button