Varme arbeiderkurs for Søndre Land bondelag

Catch112 har gjennomført varme arbeiderkurs for Søndre Land bondelag.

 

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button

Varme arbeiderkurs i Valdres

Catch112 har i dag gjennomført varme arbeiderkurs i Valdres for Vestoppland Bedriftshelsetjeneste.

 

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Kombi brann og førstehjelpskurs for Statens vegvesen og Jernbaneverkt

Vi har i dag gjennomført brann- og førstehjelpskurs for Felles prosjektet E6-Dovrebane.

Kursinnhold:
–           Brann og slokketeori
–           Forebyggende brannvern
–          Håndtering av gass
–           Praktisk brannslukking
–           Livreddende førstehjelp
–           Opptreden på skadested
–           Blødninger/sirkulasjonssvikt
–           Brannskader/elektriske brannskader
–           HLR
–           Sertifisering i bruk av hjertestarter (DHLR sertifisering)
–           Debrifing

Vi takker for oppdraget

Share Button

Undervisning ved Norges brannskole

Catch112 har gjennomført undervisning ved Norges brannskole, på kurset Beredskapstrinn 1, i fagene taktisk brannventilasjon og utrykningsledelse.

 

IMG_4462

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Praksisuke på grunnkurset for deltidspersonell i Land/Valdres.

Catch112 har gjennomført praksisuke for deltids brannpersonell – Land / Valdres. Øvelsene ble gjennomført ved Sivilforsvarets anlegg på Starum. Kurset kjøres i regi av Norges brannskole

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Røykdykkerøvelser

Catch112 har i dag gjennomført røykdykkerøvelser for deltids brannpersonell – Land / Valdres. Øvelsene ble gjennomført på Dokka og er en del av deltidsgrunnkurset med følgende øvingsmomenter:

  • Oppmarsj

  • Grunnutlegg

  • Bruk av røykdykkerutstyr

  • Søksteknikk

  • Bruk av IR kamera

  • Redning

 

 

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Kombi brann og førstehjelpskurs for Statens vegvesen og Jernbaneverkt

Vi har i dag gjennomført brann- og førstehjelpskurs for Felles prosjektet E6-Dovrebane.

Kursinnhold:
–           Brann og slokketeori
–           Forebyggende brannvern
–          Håndtering av gass
–           Praktisk brannslukking
–           Livreddende førstehjelp
–           Opptreden på skadested
–           Blødninger/sirkulasjonssvikt
–           Brannskader/elektriske brannskader
–           HLR
–           Sertifisering i bruk av hjertestarter (DHLR sertifisering)
–           Debrifing

Vi takker for oppdraget

Share Button

Brannøvelse ved Hurdal syn- og mestringssenter

Catch112 har gjennomført fullskala brannøvelse ved Hurdal syn- og mestringssenter.

Norges Blindeforbund logo

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Varmearbeiderkurs for Bilfinger på Raufoss

Catch112 har gjennomført resertifisering i varmearbeider for Bilfinger på Raufoss.

Bilfinger Industrier har de senere årene utviklet seg til å bli blant de ledende innen multidisipline tjenester.

Vi takker for oppdraget.

 

Share Button