Catch112 har holdt kurs på Minnesund for Statens vegvesen og Jernbaneverkt

Vi har i dag gjennomført det første av flere brann- og førstehjelpskurs for Felles prosjektet E6-Dovrebane.

Kursinnhold:
–           Innsatsledelse/samarbeid med nødetatene
–           Katastrofearbeid/media
–           Brann og slokketeori
–           Forebyggende brannvern
–           Livreddende førstehjelp
–           Opptreden på skadested/masseskade
–           Blødninger/sirkulasjonssvikt
–           Brannskader
–           HLR
–           Sertifisering i bruk av hjertestarter (DHLR sertifisering)
–           Debrifing

Share Button

Leave a Reply