Undervisning Norges brannskole

Catch112 har gjennomført undervisning ved Norges brannskole, på kurset Beredskapstrinn 1, i fagene taktisk brannventilasjon og utrykningsledelse.

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vi takker for oppdraget.

 

 

Share Button

Leave a Reply