Kombi brann og førstehjelpskurs for Statens vegvesen og Jernbaneverkt

Vi har i dag gjennomført brann- og førstehjelpskurs for Felles prosjektet E6-Dovrebane.

Kursinnhold:
–           Brann og slokketeori
–           Forebyggende brannvern
–          Håndtering av gass
–           Praktisk brannslukking
–           Livreddende førstehjelp
–           Opptreden på skadested
–           Blødninger/sirkulasjonssvikt
–           Brannskader/elektriske brannskader
–           HLR
–           Sertifisering i bruk av hjertestarter (DHLR sertifisering)
–           Debrifing

Vi takker for oppdraget

Share Button

Leave a Reply