Brannforebyggende kurs for Søndre Land kommune

Catch112 AS har i dag gjennomført brannforebyggende kurs (tidligere brannvernleder kurs) for Søndre Land kommune. Ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Dette kurset er basert på den nye forskriften. Innhold på kurset:
– Lover og forskrifter
– Eier og brukers ansvar
– Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
– Aktive og passive brannsikringstiltak
– Innføring i slukkemidler
– Brannteori
– Hvordan holde lærerike øvelser
Kurset passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Vi takker Søndre Land kommune for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply