HMS dag KIMs

Catch112 AS har idag gjennomført opplæring med hjertestarter og brannslukking for alle ansatte ved Kim’s. Vi takker Orkla Confectionery & Snacks Norge for oppdraget?

Share Button

Leave a Reply