Backe Oppland AS med ZOLL AED plus hjertestarter

Vi gratulerer Backe Oppland AS med ZOLL AED plus hjertestarter. Hjertestarteren som sjekker kompressjonsdybden for deg. Catch112 brann & redning AS takker for leveransen av hjertestarteren og oppdraget med opplæring.

Share Button

Leave a Reply