Brannforebyggende kurs for Biltema Norge AS

Catch112 brann & redning AS har gjennomført brannforebyggende kurs for Biltema Norge AS. Deltagere på kurset var ledere på forskjellige nivåer, og fra flere varehus.
Følgende emner ble gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Eier og brukers ansvar
– Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
– Aktive og passive brannsikringstiltak
– Innføring i slukkemidler
– Brannteori
– Hvordan holde lærerike øvelser
– Praktisk slukkeøvelse
– System for opplæring og oppfølging av ansatte
Vi takker Biltema Norge for oppdraget?

Share Button

Leave a Reply