Brannvernlederkurs for Jernbaneverket og Statens vegvesen

Catch112 AS gjennomført brannvernlederkurs for felles prosjektet E6 – Dovrebane i Eidsvoll og Stange, vi takker for oppdraget og tilllitten.

 

 

 

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet kommunedel, reguleringsplaner og byggeplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. De to etatene vil også samarbeide om å forestå selve byggingen av veg og bane på denne strekningen. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har de to etatene dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Share Button

Leave a Reply