Brannvernopplæring for ansatte ved Raufosstun

Catch112 brann & redning AS har gjennomført to dager med brannvernopplæring for ansatte ved Raufosstun sykehjem og omsorgsenter. Vi takker Vestre Toten kommune for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply