Brannvernopplæring og brannøvelse

Catch112 brann & redning AS har nå gjennomført flere kurs med brannvernopplæring for ansatte ved Gimle sykehjem og omsorgsenter. Vi takker Vestre Toten kommune for oppdraget?

Share Button

Leave a Reply