Førstehjelpskurs FSE for Eltel

Catch112 brann & redning AS har gjennomført førstehjelpskurs FSE for Eltel Jernbane og vei AS. Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk – Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply