Førstehjelpskurs med hjertestarteropplæring for ansatte ved Eab Engineering AS

Vi har gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarteropplæring for ansatte ved Eab Engineering AS. Catch112 brann & redning AS takker for oppdraget.

Catch112 brann & redning as sitt bilde.

Share Button

Leave a Reply