FSE førstehjelpskurs

Catch112 AS har gjennomført førstehjelpskurs FSE for Ringsaker kommune teknisk drift. FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Dette en forskrift som pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply