Gratulere med ny Lifeline hjertestarter ToPro

Gratulere med ny Lifeline hjertestarter, det er nr. fire i rekken hos ToPro AS. Catch112 AS takker for leveransen og oppdraget med opplæring.

Share Button

Leave a Reply