Grunnkurs industrivern

Catch112 har gjennomført grunnkurs industrivern for Tine meierier, Moelven ASA, NaTre AS og Andritz hydro AS

                              

Innholdet i kurset er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av personell i industrivernet, med vekt på:

* Industrivernets oppbygging og organisering
* Integrering i internkontrollen
* Brann- og ulykkesforebyggende arbeid
* Sikkerhet i industrien
* Elektriske brannårsaker
* Brannkjemi og brannutvikling i praksis
* Slukketeknikk og taktikk
* Opptreden på skadestedet
* Varsling
* Livreddende førstehjelp
* Sirkulasjonssvikt
* Hjerte- og lungeredning
* Sertifisering i bruk av hjertestarter
* Forgiftning og brannskader
* Mental førstehjelp
* Akutte sykdommer
* Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp

Vi takker for oppdraget

Share Button

Leave a Reply