Hertestarter til Joker Torpa Fagerlund handel

Vi gratulerer Joker Torpa Fagerlund handel med hjertestarter. Erling Marius Grønvold har i dag hatt gjennomkjøring i bruk av hjertestarteren med betjeningen.
Lag og foreninger pluss privat personer samlet inn til hjertestartere. 1 stk plasseres på korsvoll omsorgssenter ulåst i skap oppvarmet v hoved inngang. 1 stk i joker fagerlund. Imponerende dugnadsånd m Anne Marie Ødegård Jørandli og Bodil Røstelien i spissen.
Catch112 brann & redning AS takker for leveransen.

Catch112 brann & redning as sitt bilde.

Share Button

Leave a Reply