Hjertestarerkurs i Nordre Land

Erling Marius Grønvold har i dag hatt gjennomkjøring m 15 stk motiverte folk, alt fra renhold, Vaktmestere, kjøkken, taxi til pleiepersonell. Flere kurs dager vil bli satt opp!
Lag og foreninger pluss privat personer samlet inn til hjertestartere. 1 stk plasseres på korsvoll omsorgssenter ulåst i skap oppvarmet v hoved inngang. 1 stk i joker fagerlund. Imponerende dugnadsånd m Anne Marie Ødegård Jørandli og Bodil Røstelien i spissen.
Catch112 brann & redning AS takker for leveransen.

Catch112 brann & redning as sitt bilde.

Share Button

Leave a Reply