Hjertestarter til Nørstelien Landhandleri

Vi gratulerer Nørstelien Landhandleri med LifeLine hjertestarter.
Lag og foreninger pluss privatpersoner har samlet inn til hjertestartere. I tillegg til denne er det plassert 1 på Korsvoll omsorgssenter, i ulåst skap, oppvarmet ved hoved inngang og 1 på joker Fagerlund. Imponerende dugnadsånd med Anne Marie Ødegård Jørandli og Bodil Røstelien i spissen.
Catch112 brann & redning AS takker for leveransen.

Share Button

Leave a Reply