Industrivernkurs ved Rapp Pyrotec AS

Catch112 har i dag gjennomført industrivernkurs for Rapp Pyrotec AS

Målsetting:

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Kursinnhold:

  • Informasjon om Industrivernet
  • Samvirke på skadested
  • Brann og ulykkesforebyggende arbeid
  • Brannteori
  • Slokkemidler og slokkemateriell
  • Riktig opptreden på skadestedet
  • Risikokartlegging
  • Restverdiredning
  • Beredskapsplaner
  • Innsatsplan
Rapp-Pyrotec

Bedriften har et bredt spekter av produkter som dekker kvaliteter innenfor – brannsikring – innbruddssikring – skuddsikring – trykk – lyd.

Share Button

Leave a Reply