Innsatslederkurs for Telemark Kildevann AS

Innsatsledelserkurs for industrivernet ved Telemark Kildevann AS. Catch112 AS takker for oppdraget.

Målgruppe: Personell som skal inn i rollen som innsatsleder ved bedriftens industrivern.

Målsetting: Etter endt kurs skal deltakeren ha kvalifikasjoner for å kunne ivareta innsatslederrollen i bedriften.

Innhold:
Innsatsledelse
OBBO
Samvirke på skadested
Risikovurdering
Brannvern
Farlig gods
Førstehjelp ved masseskade
Media
Debrifing

Share Button

Leave a Reply