Livredningskurs

Catch112 brann & redning AS har gjommomført livredningsopplæring med førstehjelp og hjertestarter for lærere i Vestre Toten på Totenbadet. Vi takker for oppdraget?

Share Button

Leave a Reply