Norges brannskole

Catch112 AS har gjennomført undervisning ved Norges brannskole, Beredskapsutdanning trinn 1. Har undervist i utrykningsledelse og taktisk branngassventilering. Vi takker for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply