Redningsdukke

Catch112 AS gratulerer Midt-Gudbrandsdal brann og feiervesen med redningsdukke fra SRP. Vi takker for leveransen.

Share Button

Leave a Reply