Redningsdukke til Avinor Førde lufthavn

 Vi gratulerer Førde lufthavn Bringeland med redningsdukke fra Svenska Räddningsprodukter AB. Catch112 AS takker for leveransen.

Share Button

Leave a Reply