Redningsdukke til AVINOR Sørkjosen lufthavn

Vi gratulerer AVINOR Sørkjosen lufthavn med redningsdukke fra Svenska Räddningsprodukter AB. Catch112 AS takker for leveransen.

Share Button

Leave a Reply