Røykdykkerteori på deltids grunnkurs Land/Valdres

Catch112 har gjennomført undervisning i røkdykkerteori på grunnkurs for deltids brannpersonell – Land / Valdres.

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply