Innsatslederkurs

Vi har gjennomført Innsatslederkurs for SWIX, Nortura, KIM´s og Tine.

Innhold:

  • Innsatsledelse

  • OBBOIV-leder

  • Samvirke på skadested

  • Risikovurdering

  • Brannvern

  • Farlig gods

  • Førstehjelp ved masseskade

  • Media

  • Debrifing

Vi takker for oppdraget

Share Button

Leave a Reply