HMS dag for HOFF Norsk Potetindustri SA

Vi har gjennomført HMS dag for ansatte ved HOFF Norsk Potetindustrier SA, kursinnhold:

  • Livreddende førstehjelp

  • Opptreden på skadested

  • Brannskader

  • HLR/hjertestarter

  • Brannvern ved bedriften

  • Farliggods

  • Brannteori

  • Brannforbyggende arbeid

  • Slukkemidler

  • Håndtering av gass

Vi takker for oppdraget

Share Button

Leave a Reply