Redningsteknisk kurs for Offshore

 Catch112 har i dag gjennomført redningsteknisk kurs for ansatte ved Oseberg Feltsenter

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, og Oseberg C som ligger 14 kilometer nord for f eltsenteret.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.

Oseberg D er en stålplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til Feltsenteret med en bro våren 1999.

Oseberg C er en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stålunderstell.

Vi takker Statoil offshore for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply