To-dagers industrivernkurs for Rolls-Royce

Catch112 har gjennomført to-dagers industrivernkurs for Rolls-Royce Marine

Industrivernet til Rolls-Royce stilte med følgende grupper:

 • innsatsledelse

 • sanitet

 • orden og sikring

 • brann

 • røykdykker

 

Kursinnhold dag I 

 • Forventninger til industrivernet/oppgaver
 • Samvirke på skadested
 • Riktig opptreden på skadestedet
 • Brann og ulykkesforebyggende arbeid
 • Brannteori
 • Røykdykkerveiledning
 • Slokkemidler og slokkemateriell
 • Risikokartlegging/sikkerhet under innsats
 • Restverdiredning

Kursinnhold dag II

 • Pasientbehandling/prioritering/hjertestarter
 • Røykdykking med søk og slukketeknikk
 • Orden og sikring/utlegg og vannforsyning
 • Ledelse
 • Innsatsøvelse

Vi takker for et meget utfordrende oppdrag.

Share Button

Leave a Reply