Sikkerhetkurs med hjertestartersertifisering for Raufoss fotball

Vi har gjennomført sikkerhetskurs for sikkerhetsvaktene til Raufoss fotball, kursinnhold:

  • Brannteori

    ril

  • Brannforbyggende tiltak

  • Slukkemidler

  • Livreddende førstehjelp

  • Hjertestartersertifisering

  • Gjennomgang av sikkerhetstiltak og rømningsveier i storhallen

Vi takker for oppdraget

Share Button

Leave a Reply