Urban tauredning for Forsvaret ved Rygge flystasjon

Catch112 har i dag gjennomført kurs i urban tauredning for annsatte og soldater ved brannstasjone på Rygge flystasjon.

Illustrasjonsbilde - Rygge flystasjon

Rygge flystasjon ligger ved Moss i Østfold. Flere enn 600 personer har sitt daglige virke her, noe som gjør flystasjonen til en av de største arbeidsplassene i regionen. Herfra opererer 720-skvadronen Bell 412SP-helikoptre, 717-skvadronen fly av typen DA-20 Jet Falcon og 330 skvadronen redningshelikopter av typen Sea King. Samtidig er stasjonen også produsent av baseforsvarspersonell og brann-, rednings- og plassmannskaper for Luftforsvarets avdelinger.
Rygge er også vertsbase for Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat (LOI), Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), flygeskolens seleksjonssenter, Oslofjordens heimevernsområde (HV-01) og Forsvarsbygg (FB).
Inn under Luftvingen ligger også 137 Luftving, avdeling Sola, som er vertsbase for en utstrakt øvelsesvirksomhet i regi av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Joint Warfare Center (JWC) og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08). På Sola finner vi også 330 skvadron og hjemmebasen for dronetjeneste

Vi takker for oppdraget.

Share Button

Leave a Reply